Lidmaatschap

Kosten

De contributie bedraagt € 25,00 per kalenderjaar, huisgenoten betalen € 20,00.
Bij aanmelding na 1 juli krijgt u voor het lopende jaar € 5,00 korting per persoon.

Aanmelden

Om u aan te melden als lid kunt u het Machtigingsformulier nieuw lid downloaden, printen, invullen en ondertekenen.
Per lid ( hoofd lid of huisgenoot) één formulier. Het ingevulde formulier kunt u dan vervolgens:
– afgeven bij of opsturen naar De Arc 159   6702 EC Wageningen
of
– scannen en opsturen naar info<AT>seniorenwageningen.nl (waarbij u <AT> dient te vervangen door @)

Met het invullen van uw gegevens in dit machtigingsformulier geeft u Senioren Wageningen toestemming deze te gebruiken voor het incasseren van de contributie, de ledenadministratie  en het versturen van de nieuwsbrief conform de AVG van Senioren Wageningen.

Opzeggen

Mocht u uw lidmaatschap onverhoopt voor het volgende kalenderjaar willen opzeggen,
dan moet u dit vóór 15 december van het lopende jaar melden aan de ledenadministratie:
– elektronisch via het contactformulier op deze website
of
– schriftelijk via een briefje naar De Arc 159   6702 EC Wageningen

Bij niet op tijd opzeggen bent u automatisch het volgende kalenderjaar nog lid en dient u de kosten van het lidmaatschap te voldoen.

LET OP: opzeggen van het abonnement op de nieuwsbrief is niet hetzelfde als het lidmaatschap van de vereniging opzeggen.