header DB 2022

header DB 2022

Sluizen

Sluizen

header_zandsculpturen

header_zandsculpturen

header gezelschap2

header gezelschap2

header_fietsen

header_fietsen

ALV 2018

ALV 2018

Groep

Groep

header_kerstbrunch2

header_kerstbrunch2

dagtocht vlaai

dagtocht vlaai

header gezelschap3

header gezelschap3

header_wim en nico

header_wim en nico

header gezelschap5

header gezelschap5

dagtocht loopplank

dagtocht loopplank

header_voorjaarsbuffet2

header_voorjaarsbuffet2

header_fietsen2

header_fietsen2

Wijzigingen zorgverzekering 2023

Onze overkoepelende organisatie FASv heeft voor u op een rijtje gezet wat de belangrijkste wijzigingen worden in de zorgverzekering. Wij geven deze informatie graag aan u door.

In de Nieuwsbrief FASv Zorgcollectiviteit 2023 leest u de details over de wijzigingen in de kortingen via FASv.

Wat verandert er binnen het basispakket en wat is de verwachting voor de premie van 2023?
Wij zetten alle belangrijke algemene wijzigingen hieronder voor u op een rij.

  1. Zorgpremie 2023 stijgt

Onlangs heeft de overheid de verwachte, nominale zorgpremie voor 2023 bekendgemaakt. Voor 2023 verwacht de overheid dat de premie met ongeveer € 11,- per maand stijgt naar gemiddeld € 137,- per maand.

Uiteindelijk stellen de zorgverzekeraars zelf de premie op 12 november 2022 definitief vast. Zorgverzekeraars kunnen bijvoorbeeld hun reserves inzetten om de premie te dempen. Ook kan het inkoopbeleid van een zorgverzekeraar ervoor zorgen dat de stijging hoger of lager uitvalt dan hetgeen de overheid heeft berekend.

  1. Zorgtoeslag stijgt in 2023

In 2023 gaat de zorgtoeslag met ongeveer € 35,- per maand omhoog naar maximaal € 154,- per maand. Om de hogere zorgkosten te compenseren voor de lage- en middeninkomens, stijgt de zorgtoeslag. Bovendien verhoogt het kabinet de zorgtoeslag eenmalig extra om de algemene koopkracht te verbeteren.

  1. Wijziging eigen risico 2023

Het verplicht eigen risico blijft aankomend jaar gelijk. Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een kamerstuk ingediend met het verzoek om het eigen risico te bevriezen tot 2025. Dit verzoek is ingewilligd. Dit betekent dat u in het nieuwe jaar voor bepaalde basiszorg wederom de eerste € 385,- aan kosten zelf betaalt.

  1. Veranderingen basisverzekering

Voor 2023 verandert een deel van het basispakket. Dit zijn de belangrijkste veranderingen van de basisverzekering in 2023:

Herstelzorg na corona
De vergoeding herstelzorg na corona in het basispakket wordt in ieder geval tot 1 augustus 2023 verlengd. De vergoeding is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het herstellen na COVID-19 en biedt een extra dekking voor fysiobehandelingen, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek.

Vitamine D vergoeding verdwijnt
Vanaf 1 januari 2023 wordt vitamine D niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Dat wil zeggen dat u deze vitamine per 1 januari 2023 zelf moet betalen.

Combinatietest niet meer vergoed
De basisverzekering vergoedt de combinatietest niet meer vanaf 1 januari 2023. Bij de combinatietest kan onderzocht worden of er een verhoogde kans is dat uw kindje het down-, edwards- of patausyndroom heeft.

NIPT test volledig vergoed
Vanaf 1 januari 2023 wordt de NIPT test vergoed en geldt er geen eigen risico meer voor zwangeren met medische indicatie. Daarnaast geldt er per 1 april 2023 geen eigen betaling van € 175,- meer voor zwangeren zonder medische indicatie. Bovendien wordt de 20-wekenecho voor alle zwangeren gratis.

Vergoeding immunotherapie
Sinds juli 2022 is immunotherapie tegen zeldzame kankervormen toegevoegd aan het basispakket. Ook in 2023 wordt immunotherapie vergoed vanuit de basisverzekering.

Medicijn tegen obesitas vergoed
Vanaf 1 april 2022 wordt het medicijn tegen obesitas volledig vergoed vanuit de basisverzekering. In 2023 valt dit medicijn wederom onder de vergoedingen van de basisverzekering.

  1. Collectiviteitskorting verdwijnt

Vanaf 1 januari 2023 mogen zorgverzekeraars geen (collectiviteits)korting meer geven op de basisverzekeringen. Wel mag op de aanvullende verzekeringen korting gegeven worden. Ook FASv geeft in 2023 nog steeds korting op de aanvullende verzekeringen.