Vragenlijst activiteiten

Het is jammer dat slechts een tiental mensen de elektronische vragenlijst hebben ingevuld. Ook als u namelijk ergens geen interesse voor heeft is het voor ons heel nuttig om dat te weten.

Daarom aan iedereen die dat nog niet heeft gedaan bij deze het verzoek om de vragenlijst alsnog in te vullen. U kunt dat heel eenvoudig doen vanaf u telefoon, computer of tablet door bij de vragen het vakje met uw antwoord aan te vinken.

__________________________________________________

U kunt bij onderstaande vragen één, twee of meer hokjes aankruisen, afhankelijk van de vraag en het antwoord dat van toepassing is.

Buiten activiteit
Als we een buiten activiteit zouden organiseren, zou u dan serieus interesse hebben om deel te nemen aan een:

Als u heeft aangegeven interesse te hebben in een buiten activiteit, gaat uw belangstelling dan uit naar die activiteit:

Hoe lang zou een wandel- of fietstocht wat u betreft ongeveer mogen duren:

Als we zouden gaan fietsen, beschikt u dan over een:

Binnen activiteit
Als we denken over extra binnen activiteiten, heeft u dan interesse in:

Vervoer
Als we buiten Wageningen iets gaan doen, beschikt u dan over een auto om er naar toe te rijden?

Indien ja, bent u dan bereid iemand anders mee te laten rijden?

Bezoek
Als er leden zijn die het fijn vinden dat er af en toe iemand op bezoek komt voor een praatje en een kopje koffie of thee, zou u dan bereid zijn af en toe zo’n bezoekje te brengen?

Als er leden zijn die bereid zijn af en toe iemand te bezoeken voor een praatje en een kopje koffie of thee, zou u het dan fijn vinden als iemand u zo’n bezoekje zou brengen?

Hulp
Als er leden zijn die het fijn vinden als iemand hen helpt met het instellen van apparatuur, zou u dan bereid zijn hen daar, eenmalig, mee te helpen?

Als er leden zijn die bereid zijn mensen eenmalig te helpen met het instellen van apparatuur, zou u dan behoefte hebben aan dergelijke hulp?