dagtocht vlaai

dagtocht vlaai

header gezelschap5

header gezelschap5

header gezelschap2

header gezelschap2

ALV 2018

ALV 2018

dagtocht loopplank

dagtocht loopplank

header_fietsen2

header_fietsen2

Boottocht

Boottocht

Maaltijd

Maaltijd

header gezelschap3

header gezelschap3

header_fietsen

header_fietsen

Sluizen

Sluizen

header_voorjaarsbuffet2

header_voorjaarsbuffet2

header_kerstbrunch

header_kerstbrunch

header_wim en nico

header_wim en nico

header_kerstbrunch2

header_kerstbrunch2

Lidmaatschap 2023

Het einde van het jaar nadert weer en dus willen we u nog weer eens herinneren aan de regels die verbonden zijn aan het lidmaatschap. Deze zijn ook te vinden op de pagina Lidmaatschap op de website.

Allereerst het goede nieuws: de kosten van het lidmaatschap blijven gelijk. Eindelijk eens iets dat niet duurder wordt. De contributie wordt in januari geïnd via de afgegeven machtiging. Heeft u nog geen machtiging afgegeven dan kunt u dat nu als nog doen via dit  machtigingsformulier. U maakt het uzelf en de ledenadministrateur zo een stuk gemakkelijker.

Regels met betrekking tot wijzigingen:

WIJZIGING BANKREKENING/IBAN NUMMER
Verandert u van bankrekening, geef dat z.s.m. door aan de penningmeester, met een nieuw machtigingsformulier. De eerder afgegeven machtiging is dan niet geldig meer.

VERHUIZING
Verhuist u binnen Wageningen dan kunt u dat aangeven met een verhuiskaart of een mail.

WIJZIGING E-MAIL
Krijgt u een ander e-mail adres geef dit dan i.v.m. de digitale nieuwsbrief en digitale verjaardagskaart z.s.m. per mail door.

OPZEGGEN
Opzeggen van uw lidmaatschap dient altijd schriftelijk dus per email of post te gebeuren, in de loop van het jaar doch uiterlijk per 1 december. U krijgt een bevestiging van opzegging van de ledenadministrateur. Bij niet op tijd opzeggen bent u automatisch het volgende kalenderjaar nog lid en dient u de kosten van het lidmaatschap te voldoen.

OVERLIJDEN
Overlijden van een lid bij voorkeur per email of post doorgeven aan de ledenadministrateur. Het lidmaatschap van de overledene wordt dan direct beëindigd en de machtiging voor het innen van de contributie vervalt. Een eventueel huisgenoot lid van de overledene wordt het volgende kalenderjaar dan automatisch hoofdlid.