header gezelschap5

header gezelschap5

header gezelschap3

header gezelschap3

header_voorjaarsbuffet2

header_voorjaarsbuffet2

header_zandsculpturen

header_zandsculpturen

header_kerstbrunch

header_kerstbrunch

header_wim en nico

header_wim en nico

Maaltijd

Maaltijd

header DB 2022

header DB 2022

Boottocht

Boottocht

ALV 2018

ALV 2018

header_fietsen2

header_fietsen2

Groep

Groep

Sluizen

Sluizen

dagtocht vlaai

dagtocht vlaai

dagtocht loopplank

dagtocht loopplank

Jaarlijkse ALV met etentje

We houden de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering deze keer op 20 maart 2023.


De vergadering begint om 16:00 uur bij Grand Café Suisse, Hoogstraat 88.

Bij de vergadering krijgt u van ons een kopje koffie of thee. Alle stukken zijn te vinden op de pagina “Vereniging” op onze website, maar voor het gemak zetten we ook links in dit stukje naar de Agenda, het verslag van de ALV van 28 maart 2022, het jaarverslag 2022, het financieel overzicht 2022-2023 en het kascontroleverslag over boekjaar 2022. En natuurlijk niet te vergeten naar onze oproep om kandidaten.

Aansluitend kunt u genieten van een lekker stamppot buffet met natuurlijk een heerlijk toetje: Alle drankjes bij de maaltijd zijn voor eigen rekening. Aanmelden voor dit etentje kan door vóór 14 maart 2023 het benodigde bedrag over te maken op rekening NL18RABO0307554333 t.n.v. Algemene Senioren Vereniging Wageningen onder
vermelding van Suisse, de namen van de deelnemers en of ze wel of geen lid zijn. Leden betalen € 15,00 p.p. en introducées betalen € 21,50.