Verwarring lidmaatschap en abonnement nieuwsbrief

Ook dit jaar is gebleken dat het niet iedereen even duidelijk is dat een abonnement op de (digitale) nieuwsbrief niet hetzelfde is als het lidmaatschap van de Algemene Senioren Vereniging Wageningen. Er zijn mensen die zich abonneren op de digitale nieuwsbrief en denken dat ze daarmee lid zijn geworden van Senioren Wageningen. Ook zijn er mensen die hun abonnement op de nieuwsbrief beëindigen en menen daarmee hun lidmaatschap van Senioren Wageningen op een nette manier te hebben opgezegd. Geen van beide zaken zijn correct.

Omdat de nieuwsbrief primair is bedoeld als communicatiemiddel van het bestuur naar de leden heeft het bestuur besloten om de nieuwsbrief voortaan ook alleen maar naar leden te versturen. Na het versturen van de nieuwsbrief maart-april 2019 zal de lijst met abonnees worden vergeleken met de lijst van leden. Mensen die wel abonnee zijn, maar geen lid krijgen vervolgens een uitnodiging om alsnog lid te worden en bericht dat ze anders van de abonneelijst zullen worden verwijderd. Uitzondering hierop wordt alleen gemaakt voor mensen van andere maatschappelijke organisaties  waarvan het bestuur vindt dat we hen op de hoogte willen houden van onze activiteiten.

De mogelijkheid om je zelf in te schrijven voor de nieuwsbrief zal van de website worden verwijderd.