Platform Wageningse Ouderen

Het Platform Wageningse Ouderen is sinds voorjaar 2018 de opvolger van CSWO, het Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties.

CSWO ontstond in 1993 als samenwerkingsorgaan, als gesprekspartner voor de gemeente, en als koepel voor de toen nog drie Wageningse ouderenbonden.

Het Platform Wageningse Ouderen wil nadrukkelijk optreden namens alle 6000 Wageningse senioren en streeft daarvoor naar intensieve samenwerking met andere ouderenorganisaties. De naamsverandering is daar illustratief voor.

Ook de website is recentelijk geheel vernieuwd, neem eens een kijkje door op het nieuwe logo te klikken.