Oproep deelname Ouderenonderzoek Open Universiteit

Mijn naam is Marianne Simons en ik ben als universitair docent en onderzoeker werkzaam voor de vakgroep Levensloop Psychologie aan de Open Universiteit Nederland. Graag zou ik u willen vragen deel te nemen aan een onderzoek dat momenteel door onze vakgroep wordt uitgevoerd. In dit onderzoek staan ouderen centraal en wordt onderzocht hoe sociale contacten en activiteiten ten goede kunnen komen van het welzijn en welbevinden en welke factoren hierbij een (helpende) rol kunnen spelen.

Onderaan deze mail vindt u een link naar deze vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 à 30 minuten en kunt u doen wanneer het u het beste uitkomt.  U klikt dan gewoon op de link en komt dan vanzelf bij de vragenlijst terecht.

Alle informatie wordt anoniem, vertrouwelijk en binnen de onderzoeksregels van de Open Universiteit behandeld en kan op geen enkele wijze herleid worden naar degene die de vragenlijst heeft ingevuld.

Indien u liever niet mee doet met dit onderzoek of tijdens het invullen besluit toch niet mee te willen doen, is dit geen enkel probleem. U kunt ieder moment stoppen en eventueel al ingevulde antwoorden niet in zenden. Dit heeft geen enkele consequentie en niet verzonden antwoorden kunnen niet worden opgeslagen of gebruikt door de onderzoeker.
Mocht dit bericht of het deelnemen aan het onderzoek leiden tot vragen, problemen of ongerustheid/een negatief gevoel, kunt u te allen tijde contact op nemen met mij (marianne.simons@ou.nl).
Mocht u interesse hebben in de resultaten van dit onderzoek kunt u dit via ditzelfde emailadres laten weten. Dan kan ik u te zijner tijd een kopie van het onderzoeksrapport toesturen.

Link naar de vragenlijst:  https://lab.ou.nl/ls/index.php/437972?lang=nl