NVOG roept op tot ondertekenen petitie over pensioen

De NVOG is al tijden met diverse instituties aan het strijden om als vertegenwoordigers van de gepensioneerden rechtstreeks deel te kunnen nemen zowel aan de onderhandelingen die de minister van SZW en de sociale partners voeren over een nieuw pensioenstelsel, als bij de verdere uitwerking en implementatie daarvan. Tot nu toe zonder succes. De minister nodigt hen wel regelmatig uit aan zijn tafel, maar dit betekent nog geen rechtstreekse betrokkenheid bij de onderhandelingen en dus niet de gewenste invloed.
De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel worden gevoerd alsof het uitsluitend gaat om arbeidsvoorwaarden, maar ze zijn ook direct van invloed op de pensioenuitkeringen van de 3,3 miljoen gepensioneerden. Gepensioneerden worden daarbij onvoldoende vertegenwoordigd met als gevolg dat het vertrouwen in de onderhandelaars weg is.
Daarom is NVOG de petitie genaamd: “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden” gestart naar de leden van de Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer. Hierin vragen ze de commissieleden dringend om er samen met de minister van SZW zorg voor te dragen dat  NVOG wel rechtstreeks kan deelnemen in dit pensioenproces.
Om echt druk op deze Kamerleden te kunnen uitoefenen is het nodig dat deze petitie massaal wordt getekend door gepensioneerden, maar ook werkenden mogen tekenen. We zijn met 3,3 miljoen gepensioneerden, waarvan 300.000 lid van onze vereniging. Van al die gepensioneerden moeten er toch wel een paar honderdduizend kunnen tekenen!

Daarom vraagt NVOG ons om onze leden te vragen te tekenen op www.mijnpensioenpetitie.nl. Dit kan vanaf nu tot en met 27 mei. De NVOG zorgt vanaf 29 april tot en met 12 mei voor radiospotjes op NPO1, NPO4 en NPO5.