Nieuwe ideeën gevraagd

Niemand weet beter welke activiteiten leuk zouden zijn om te organiseren voor senioren dan die senioren zelf.

Na onze eerste oproep om ideeën kregen we diverse suggesties voor invulling van de activiteiten die we al regelmatig organiseren. Thema’s voor lezingen, een hele serie bestemmingen voor het jaarlijkse reisje, maar helaas nog geen ideeën voor nieuwe activiteiten.

Daarom nogmaals de vraag aan welke activiteiten (anders dan een themalezing of een dagtocht) u behoefte zou hebben. Alle ideeën zijn welkom, dan zullen wij er over nadenken of het haalbaar is.

 

Stuur uw ideeën
– elektronisch via het contactformulier op deze website
of
– schriftelijk via een briefje naar Lombardi 130   6708 LV Wageningen