Hulp bij belastingaangifte senioren

Heeft u hulp nodig bij uw belastingaangifte van 2018? Via de ouderenbonden zijn er vrijwilligers die hierbij kunnen helpen. Zij zijn hier voor opgeleid om dit op een zorgvuldige en verantwoorde manier te doen. Zij worden ook geschoold in de veranderingen in de belastingregelgeving.

Voorwaarden

 • U dient lid te zijn van één van de ouderenbonden, of u wilt lid worden.
 • Bestaande klanten worden door de invulhulp van het afgelopen jaar gebeld voor een afspraak
 • Het maximale bruto inkomen bedraagt niet meer dan ca €35000 per jaar voor een alleenstaande en bij een echtpaar €50.000
 • Vanaf 55 jaar
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de aangifte en tekent hier ook voor
 • Als vergoeding voor de gemaakte onkosten wordt €12,00 euro per aangifte in rekening gebracht

Werkwijze

 • De invulhulp maakt een afspraak met de klant en vult de aangifte bij de klant thuis in
 • De invulhulp stuurt de aangifte naar de belastingdienst
 • De klant krijgt een afschrift thuisgestuurd
 • Aansluitend op het invullen van de aangifte wordt zo nodig de huur en zorgtoeslag op juistheid beoordeeld. Zo nodig verzorgen de invulhulpen ook aanvragen en wijzigingen van deze toeslagen

Aanmelden

 • De belastinginvulhulpen van Senioren Wageningen zijn Arnold Janssen en Guus Latuasan. U vindt hun telefoonnummers onderaan de nieuwsbrief of op de website onder het kopje Vereniging.
 • U kunt u ook aanmelden bij het Startpunt telefoon 0317-410160 of email startpunt@wageningen.nl
 • U kunt ook contact opnemen met de heer J. Drent telefoon 0317-414893 of per e-mail j.drent@planet.nl