Voorjaarsbuffet

Na afloop van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering organiseert Senioren Wageningen als altijd een maaltijd. Net als de ALV wordt deze gehouden in het WICC, Lawickse Allee 9. Aanvangstijd afhankelijk van de duur van de vergadering, maar waarschijnlijk rond 17:00 uur.

Deze keer is het een warm en koud buffet met een aantal gerechten die verwijzen naar het voorjaar. Bijvoorbeeld asperges, één van de weinige groenten die nog echt seizoensgebonden zijn.We gaan nog niet alle heerlijkheden al verklappen, maar het is een buffet met voor elk wat wils. Drankjes zijn voor eigen rekening.

U kunt zich opgeven voor dit buffet door het verschuldigde bedrag vóór 3 mei over te maken op bankrekening
NL18 RABO 0307 5543 33 t.n.v. Algemene Senioren Vereniging Wageningen onder vermelding van
“Voorjaarsbuffet” en de namen van de deelnemers.
De prijs is voor leden € 15,00 en niet-leden betalen € 21,50.

Let op: u kunt alleen deelnemen tegen de ledenprijs als u de contributie voor 2019 heeft voldaan.