Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Op maandag 13 mei houdt Senioren Wageningen haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
in het Wageningen International Congress Centre, Lawickse Allee 9 , 6701 AN Wageningen.

De vergadering begint om 16:00 uur, inloop vanaf 15:45 uur.
De stukken voor de vergadering kunt u vinden op de website op de pagina Vereniging onder de kopjes
Jaarverslagen en Algemene Ledenvergaderingen en Financiële documenten

Het gaat om de volgende documenten:

Agenda voor de ALV 2019-05-13
Jaarverslag 2018
Financieel overzicht 2018-2019

Wilt u zich kandidaat stellen voor de kascommissie, penningmeester of medewerker bestuur dan kunt u ons dat laten weten via het contactformulier op de website, of door een mail te sturen naar info@seniorenwageningen.nl
Op de vergadering zelf zal de voorzitter ook nog informeren of iemand zich (tegen)kandidaat wil stellen.