Verslag bijeenkomst notaris en ouderenmakelaar Woningstichting

Op 12 oktober vond in het ouderencentrum “de Wielewaag “ een informatieve middag plaats over schenken, erfrecht en het levenstestament door mr. S. Bijma van notariskantoor Van Putten Van  Apeldoorn en over woonmogelijkheden voor senioren door de ouderenmakelaar/woonconsulent mw. J. Annema van De Woningstichting.

Deze geslaagde middag was georganiseerd door Senioren Wageningen en de bewonerscommissie “De Brakel”.

Mw. Jacqueline Annema gaf een duidelijke uitleg wat er aan mogelijkheden zijn voor de oudere om door te stromen naar een kleinere comfortabele woning.  Na haar uitleg konden de aanwezigen vragen stellen welke voor zover mogelijk werden beantwoord. Voor meer persoonlijke vragen werd verwezen naar het telefonisch spreekuur of om een afspraak te maken met de ouderenmakelaar.

Daarna gaf mr. Bijma op een luchtige wijze uitleg over schenken, erven en soorten testamenten. Hierbij kwamen zaken voorbij als schenken in contanten en of op papier. Werden de bedragen genoemd die men jaarlijks aan (klein)kinderen belasting vrij mag schenken voor het jaar 2017 is dat resp.€ 5.320 en € 2.129. Omdat in veel gevallen bij senioren het geld in stenen zit, is een schenking op papier een goed alternatief.  Verder stelde de notaris de vraag is uw testament nog up to date. Daar kwamen de volgende onderwerpen aan de orde zoals erfbelasting, uitsluitingsclausule, wet langdurige zorg, executeur testamentair en wilsbekwaamheid.  De notaris brak een duidelijke lans voor het opstellen van een levenstestament, hierdoor voorkom je mogelijke misverstanden tussen nabestaanden.  Na een levendige discussie tussen de notaris en de aanwezigen werd de middag rond 16.00 uur afgesloten.