Lidmaatschap

Kosten

De contributie bedraagt € 25,00 per kalenderjaar, medebewoners betalen € 20,00.
Bij aanmelding na 1 juli krijgt u voor het lopende jaar € 5,00 korting per persoon.

Aanmelden

Naam en voorletters
Sekse
Geboortedatum
Straat, nr. + toevoeging
Postcode en Woonplaats
Telefoon
Mobiel
E-mail
Banknummer
Wilt u digitale ontvangst van de nieuwsbrief

Kopieer anti-spam code: captcha

Opzeggen

Mocht u uw lidmaatschap onverhoopt voor het volgende kalenderjaar willen opzeggen,
dan moet u dit vóór 1 december van het lopende jaar melden aan de ledenadministratie:
– elektronisch via het contactformulier op deze website
of
– schriftelijk via een briefje naar De Arc 159   6702 EC Wageningen

LET OP: opzeggen van het abonnement op de nieuwsbrief is niet hetzelfde als het lidmaatschap van de vereniging opzeggen.